Јужно
бачки округ

Адреса:
Нови Сад


Председник Подружнице
Милутин Рауш
rausch@eunet.rs