Средње-банатски округ

Адреса: www.fizika.banatska.com


Председник Подружнице
Дарко Радованчевић
darko.radovancevic@gmail.com