International Conference on Physics and Related Science Education
Ћир / Lat / En

    ICPRSE 2018

   - Међународна конференција о настави физике и сродних наука -Међународна конференција о настави физике и сродних наука ће бити одржана од 5. до 7. октобра 2018. године у Суботици.