Учесници који су резервисали превоз (по редоследу пријаве)

1. Ђорђе Ћипаризовић
2. Зорка Радовановић
3. Ана Босанац
4. Славица Златановић
5. Бојана Зеленовић Ђокић
6. Александра Миленковић
7. Милица Ђекић
8. Јелена Трајковић
9. Јасна Алексић
10. Кристина Јоловић
11. Јасмина Штављанин
12. Магдалена Арсић
13. Александра Ђуновић
14. Марија Радивојевић
15. Ивана Ивановић
16. Аница Милићевић
17. Јелена Ристановић
18. Саша Шуњеварић
19. Горан Бојанић
20. Горан Стојановић
21. Миленија Јоксимовић
22. Маријана Јовић Лучић
23. Александра Обрадовић
24. Владанка Катић
25. Душица Ивановић
26. Златана Ђорђевић
27. Весна Стојанац
28. Зоран Јовчић
29. Селма Поповић
30. Предраг Родић
31. Анђа Поповић
32. Тамара Дробац
33. Милена Царић
34. Љиљана Пајовић Јовановић
35. Светлана Петровић Кураица
36. Драгица Ивковић
37. Јовица Милисављевић
38. Биљана Стојичић
39. Ратко Кењић
40. Снежана Ивановић
41. Ивана Скочајић Грујић
42. Љиљана Радосављевић
43. Маја Николић
44. Мирјана Костић
45. Љиљана Јанковић
46. Татјана Миљаковић
47. Снежана Карталија
48. Никола Јовановић
49. Ивана Јоновић
50. Драгослава Јекић
51. Радица Томашевић
52. Гордана Николић
53. Гордана Варница
54. Љиљана Радосављевић
55. Драгана Михајловић
56. Вукица Изгаревић