.

- Општинско такмичење ( средња школа ) - Сента -