.

- 4th International Junior Science Olympiad,Taiwan -

Прелетање преко "Крова света" - Хималаји