На овој страници можете наћи објашњења начина начин одређивања награда на такмичењима, одређивања граница за позивање ученика на следећи ниво такмичења, као и друга објашњења начина примене Правилника о такмичењима. Наравно, као и сам Правилник, тако и начини његове примене, могу се мењати ако то доприноси популаризацији физике, и ако постоји широка сагласност за њихову измену.

Постојећи Правилник се примењује од 1995. године, а значајније измене у њему су извршене око 1998. и 2005. године.

 

 

 

 

 

 

1. Број ученика који се позивају на различите нивое такмичења

- ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ - позивају општинске комисије за такмичење. Требало би дозволити учешће свим ученицима за које њихов наставник сматра да треба да учествују на такмичењу. Општинске комисије треба да формирају подружнице ДФС, активни професори физике. По правилу, председник комисије је професор школе домаћина такмичења.

- ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ - позивају окружне комисије за такмичење. Требало би позвати што све такмичаре који су показали значајан успех на општинским такмичењима. Број ученика лимитирају расположиви капацитети школе домаћина и расположив број наставника који могу у нормалном времену прегледати задатке. Окружне комисије треба да формирају подружнице ДФС, активни професори физике. По правилу, председник комисије је професор школе домаћина такмичења.

- РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА - позивају комисије ДФС за основну и средњу школу, тј. председници тих комисија. Број такмичара је лимитиран од стране Министарства. Такмичења из физике могу да позову до 50 такмичара по разреду!  На одговорност председника комисије позива се нешто већи број уз оправдање немогућности предвођања свих околности (?!). Ипак, у најскорије време број такмичара на републичким такмичењима мораће се свести на 50.

- САВЕЗНА ТАКМИЧЕЊА - позивају комисије ДФС за основну и средњу школу, тј. председници тих комисија. Број такмичара је лимитиран од стране Министарства. Тај број не би смео бити већи од трећине такмичара на републичком такмичењу. Према тумачењу председника комисије, тај број не сме бити већи од 25, али, опет, због немогућности предвиђања свих околности, тај број је нешто већи. Ипак, у најскорије време број такмичара на републичким такмичењима мораће се свести на 25 по разреду.

Пример

На репубичко такмичење ученика средњих школа 2004/2005. године биће позвано 50-55 ученика по разреду према постинутом успеху на окружним такмичењима. Осим тога, биће позвано:

1-3 ученика по разреду којима недостаје најмањи број поена, а имају награду на републичком или вишем нивоу такмичења претходне године. 

1-3 ученика из школа које нису гимназије

1 ученик из сваког региона који нема НИ ЈЕДНОГ предтсвника НИ У ЈЕДНОМ РАЗРЕДУ.

Пошто се најмање ученика такмичи у 4. разреду, и пошто се неколико ученика из 3. разреда на савезном такмичењу такмичи у општој групи, мало већи број ће бити позван у 3. разреду, на рачун ученика у 4. разреду.

Приликом коначног одређивања граница, води се рачуна, ако је то могуће о следећем:

- да граница буде између ученика раздвојених са макар 2 поена, а ако то није могуће, с обзиром на могући број позваних, онда да испод границе буду макар два ученика са истим бројем поена.