XXXIII Републички семинар о настави физике

Програм Републичког семинара

    Програм семинара у PDF формату

Четвртак, 14. мај

10.00 Отварање Републичког семинара - Предавања
- Округли сто
Тема 1: Међународни пројекти у области образовања
Тема 2: Оквир националног курикулума: стандарди, компетенције, исходи

Петак, 15. мај

- Предавања
- Скупштина Друштва физичара Србије
- Радионице
- Постер секција
- Свечана вечера


Субота, 16. мај

- Предавања
14.00 Свечано затварање

Предавања на Републичком семинару

Јована Петровић, ИНН "Винча", Београд
"Нобелова награда за физику 2014. године: Плава диода за белу светлост"
Зоран Мијатовић, Стевица Ђуровић, Божидар Вујичић, Лазар Гавански, Радомир Кобиларов, ПМФ Нови Сад
"Ударни таласи у плазми – мерење и анализа ударних таласа произведених у Т-цеви"
Горан Глигорић, ИНН "Винча", Београд
"Ледено доба светлости"
Драгослав Никезић, ПМФ Крагујевац
"Дозиметрија и спектрометрија неутрона"
Мићо Митровић, Физички факултет, Београд
"Недостаци светске уџбеничке литературе као узрок збуњености физичара неким једноствним питањима"
Ивица Авиани, Природословно-математички факултет, Сплит
"Неодимијски магнетни у настави"
Виолета Петровић, ПМФ Крагујевац
"Место и улога физике у образовном систему Републике Србије"
Андријана Жекић, Физички факултет, Београд
"Образовање за одрживи развој као изазов ХХI века"
Фрањо Соколић, Природословно-математички факултет, Сплит
"Простор, вријеме, гибање"
Мићо Митровић, Физички факултет, Београд
"Значај потенцијалног нивоа знања и сазнајне неравнотеже у учењу" Ивана Богдановић, ПМФ Нови Сад
"Утицај метакогнитивних способности на ефикасност учења у настави физике"
Бранка Радуловић, ПМФ Нови Сад
"Когнитивно оптерећење ученика другог разреда гимназије у настави физике"
Лазар Раденковић, Љубиша Д. Нешић, ПМФ Ниш
"Развој концептуалног теста за област Галилејеве релативности - квалитативна анализа"
Љиљана Иванчевић, Марија Крнета
"Методе у настави физике које ученика мотивишу, активирају и утичу на подизање образовних исхода"
Маринко Петковић, Школа за основно и средње образовање, Нови Сад
"Физика по ИОП-у – Екпериментални рад из физике код ученика на ИОП-у"
Зоран Костић, Александар Николић
"Атомска бомба – симбол победе или пораза науке и човечанства?"
Сања Булат, Биљана Стојичић, Јелена Живановић
"Од огледа и веб алата на часу до знања"
Хрвоје Месић, Природополис, Загреб
"Огледи из хидростатике"
Станко Стојиљковић, Београд
"Човек без будућности"
Маја Еремић Савковић, Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
"Национални програм мерења радона у Србији"

Радионице на Републичком семинару

Стеван Јокић, Љиљана Јокић, Институт "Винча"
"Како човек припитомљава и користи светлост за своје потребе"
Јелена Радовановић, Владан Младеновић, Биљана Живковић, Јосип Слишко
"На путу ка ефикаснијим и лепшим часовима физике - примена метода активног учења"
Милан Ковачевић, Бранислав Јовановић, ПМФ Крагујевац
"Огледи из оптике у школи"
Љиљана Иванчевић, Татјана Марковић-Топаловић, Илија Савић и Мирјана Поповић-Божић
"Експерименти и посматрања оптичких појава поред и на осунчаном прозору"
Душанка Обадовић, Ивана Богдановић, Милица Павков-Хрвојевић, Марија Бошњак, ПМФ Нови Сад
"Подстицање метакогнитивних способности ученика применом експеримената у настави физике"
Миодраг Радовић, Драган Радивојевић, ПМФ Ниш
"Огледи у којима се одређује брзина звука у вaздуху - лабораторија физике"