XXXVIII Републички семинар о настави физике

Програм Републичког семинара

Четвртак, 14. мај


Петак, 15. мај


Субота, 16. мај


Предавања на Републичком семинаруРадионице на Републичком семинаруУгледни часови