XXXII Републички семинар о настави физике

Одбори


Стручни одбор:

Душанка Обадовић, председник
Милан Ковачевић
Љубиша Нешић
Андријана Жекић
Мирјана Поповић Божић
Стеван Јокић
Саша Ивковић
Вера Бојовић
Предраг Савић
Јелена Марковић
Слађана Николић

Организациони одбор:

Иван Дојчиновић, председник
Саша Ивковић, секретар
Иринел Тапалага
Јелена Марковић
Ивана Ранчић
Бранка Радуловић
Иван Крстић
Нора Тркља