XXXII Републички семинар о настави физике

Програм Републичког семинара

Детаљан програм семинара у PDF формату можете преузети овде: Програм семинара

Четвртак, 8. мај

- Отварање Републичког семинара
- Предавања
- Савет (Скупштина) Одељења за основно образовање
- Савет (Скупштина) Одељења за средње образовање

Петак, 9. мај

- Предавања
- Радионице
- Скупштина Друштва физичара Србије
- Свечана вечера

Субота, 10. мај

- Предавања
- Округли сто

Предавања на Републичком семинару


Иштван Бикит, ПМФ Нови Сад
"Стандардни модел и откриће Хигсове честице"

Милорад Кураица, Физички факултет, Београд
"Примена ласера - од фузије до рата звезда"

Драгана Илић, Математички факултет, Београд
"Савремене теме астрофизике"

Дејан Пантелић, Институт за физику, Београд
"Светлост и боје у живом свету"

Андријана Жекић, Физички факултет, Београд
"Питања из комбинованог теста у интерактивној настави са кооперативним учењем"

Братислав Обрадовић, Физички факултет, Београд
"Колико познајемо дугу"

Маријана Петковић, Милутин Степић, Институт "Винча"
"Винчине научионице"

Саша Ивковић, Физички факултет, Београд
"Динамика ротационог кретања"

Јовица Милисављевић, Математичка гимназија, Београд
"Рачунаром контролисана наставна средства, корак даље"

Радионице на Републичком семинару


Душанка Обадовић, Педагошки факултет, Сомбор
"Концепт мапе и мапе ума у пројектној настави"

Мирјана Поповић Божић Институт за физику, Београд
"Интерактивна настава у учионици и изван ње"

Стеван Јокић, Љиљана Јокић, Институт "Винча"
"Изложба-радионица: вода и климатске промене"

Андријана Жекић, Љиљана Иванчевић, Физички факултет, Београд
"Како наставу физике учинити ефикаснијом"

Милан Ковачевић, Бранислав Јовановић, ПМФ Крагујевац
"Изабрани огледи у настави физике"