XXXIV Републички семинар о настави физике

Опште информације


XXXIV РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАР О НАСТАВИ ФИЗИКЕ

ће се одржати у студентском одмаралишту "Ратко Митровић" на Златибору од 12. до 14. маја 2016. године.
Републички семинар о настави физике је акредитован и објављен у Каталогу Завода за унапређивање образовања и васпитања под бројем 589 за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину у категорији обавезних семинара (категорија К1, приоритет 1, 24 бода).

Планирано је да програм Републичког семинара обухвати:
- Предавање о Нобеловој награди за физику за 2015. годину,
- Предавања из актуелних области физике,
- Предавања везана за разне аспекте методике наставе физике у основним и средњим школама,
- Стручне радове, који ће бити презентовани усмено или на постер секцији,
- Радионице,
- Угледне часове/примере добре праксе наставника,
- Округли сто о положају физике у реформи образовања и другим актуелним темама,
- Изложбе књига и наставних средстава,
- Састанке Савета Одељења ДФС за основно и Одељења ДФС за средње образовање,
- Скупштину ДФС.