XXXIV Републички семинар о настави физике

Радови


Радови презентовани на предавањима и постер секцијама ће бити објављени у часопису "Настава физике" број 3.
Овај часопис је намењен наставницима физике и осталих природних наука и технике основних и средњих школа, високих школа струковних студија,
као и наставницима и студентима факултета који се баве истраживањима у области наставе физике.
Сваки учесник Семинара добија овај часопис пре отварања Семинара.

Радови ће бити објављени у Зборнику и презентовани усмено или на постер секцији.

Пријем радова је завршен