XXXIV Републички семинар о настави физике

Одбори


Стручни одбор:

Љубиша Нешић, председник
Андријана Жекић
Мирјана Поповић Божић
Милутин Степић
Маја Стојановић
Милан Ковачевић
Марија Крнета
Марина Дороцки
Слађана Николић
Татјана Марковић Топаловић
Душанка Обадовић
Стеван Јокић
Саша Ивковић
Вера Бојовић

Организациони одбор:

Саша Ивковић, председник
Братислав Обрадовић
Иринел Тапалага
Нора Тркља
Јелена Марковић
Ивана Ранчић
Бранка Радуловић