XXXV Републички семинар о настави физике

Одбори


Комисија за семинаре:

Љубиша Нешић, председник
Андријана Жекић
Маја Стојановић
Милан Ковачевић
Саша Ивковић
Слађана Николић
Славољуб Радуловић

Организациони одбор:

Саша Ивковић, председник
Нора Тркља
Јелена Марковић
Милица Милојевић
Јелена Стошић
Марија Марковић
Бранка Радуловић
Бранислава Мисаиловић
Владимир Марковић