XXXV Републички семинар о настави физике

Програм Републичког семинара

     Детаљан програм семинара у PDF формату

Четвртак, 11. мај

- 11:00 Свечано отварање Републичког семинара
- Предавања
- Радионице
- Округли сто: Домети стручног усавршавања наставника
- Седнице савета одељења за основно и
  средње образовање ДФС

Петак, 12. мај

- Угледни часови
- Предавања
- Скупштина Друштва физичара Србије
- Радионице
- Представљање нових издања и пројеката
- Постер секција
- Свечана вечера

Субота, 13. мај

- Предавања
- Усмена излагања наставника
- 13:00 Свечано затварање и додела уверења
   о завршеној обуци

Предавања на Републичком семинару

- Слободан Радошевић
Нобелова награда за физику за 2016. годину
- Robert Repnik
Infrared Thermography - Experimental work in Teaching Physics
- Фрањо Соколић
Ентропија и кинетичка теорија плинова
- Ивица Авиани
Демонстрацијски покус у истраживачкој настави физике
- Љубиша Нешић
Образовни конструктивизам у настави физике
- Андријана Жекић, Татјана Пајић, Слађана Николић, Мирјана Поповић-Божић, Мићо Митровић, Бранислава Мисаиловић, Биљана Радиша
Пример примене Колегијалног подучавања у настави физике у основној школи
- Милена Давидовић, Мирјана Поповић-Божић
Трајекторије фотона и квантона као актуелна истраживачка тема
- Мирјана Поповић-Божић, Душанка Обадовић
Историјат републичких семинара о настави физике
- Гордана Хајдуковић-Јандрић, Aдријана Сарић
Истраживачки приступ у образовању у функцији одрживог развоја: ЕU-SUSTАIN и наставна пракса
- Тијана Продановић, Оливера Клисурић, Маја Стојановић
Наставник као научни комуникатор

Радионице на Републичком семинару

- М. Радовић, Д. Радивојевић
Механичке осцилације
- С. Булат, М. Давидовић, Љ. Иванчевић, М. Јоксимовић, Т. Марковић-Топаловић, М. Поповић-Божић, Б. Стојичић
Научна визуелизација у школском простору и на паметном телефону 2
- Д. Обадовић, М. Бошњак Степановић, Г. Хајдуковић Јандрић
Истраживачки метод у реализацији тема везаних за особине материјала
- Љ. Јокић, С. Јокић
Мој допринос одрживом развоју и очувању биодиверзитета
- R. Repnik, S. Bešlagič
Thermography - Interesting Experiments on Heat Transfer in Teaching Physics

Угледни часови

- Саша Ивковић, Марија Марковић
Кирхофова правила – час обраде наставне јединице
- Јелена Радовановић
Пример наставе о сили потиска и појавама везаним за њу
- Биљана Живковић, Ивана Круљ
Пример добре праксе - Рад при истезању еластичне опруге