XXXV Републички семинар о настави физике

Радови


Учесници који имају прихваћене радове (предавања по позиву, угледне часове, радионице, постер и усмена излагања, теме округлог стола) пишу текстове на максимално 7 страна. Радове у облику Word документа припремљене према упуству треба доставити накасније до 31. марта 2017. године на мејл: nfiz@pmf.ni.ac.rs

Упутство за писање рада (узорак - template) и достављање рада може се наћи на веб-страници:
http://fizika.pmf.ni.ac.rs/nfiz/za-autore/

Зборник позитивно рецензираних радова биће објављен као посебан број часописа “Настава физике” у издању ДФС. Сваки учесник Семинара добиће примерак часописа пре отварања Семинара.