Посетилаца од 21.04.2005.  

web metrics
ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

        ПЛАН ТАКМИЧЕЊА

        ПРАВИЛНИК

      ПОЧЕТНА СТРАНА

 

 

ПЛАН ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА 2017/18. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

 

ОСНОВНА ШКОЛА

Разред

Општинско

Окружно

Републичко

Српска физичка олимпијада

 

18.02.2018. (10h) 10.03.2018. (10h) 28-29.04.2018. (10h) 12-13.05.2018.

VI

Кретање

Сила

Мерење

Маса и густина

 

 

VII

Њутнови закони механике.

Кретање тела под дејством силе теже.

 Силе трења.

Равнотежа

Механички рад и енергија. Снага.

 

 

 

VIII

Осцилаторно и таласно кретање. Светлосне појаве.

Електрично поље

 

Електрична струја

 

 

Магнетно поље

 

Погледати програм, пошто је план такмичења за основне школе је мењан у сагласности са договором постигнутим на Државном такмичењу и Семинару за наставнике.

 

 

НАПОМЕНЕ

1. У складу са Правилником, осим градива наведеног  за поједине разреде, аутор има право да зада и задатке из целокупног градива претходних разреда основне школе. Водите рачуна да у Правилнику пише да је број тих задтака приближан и необавезујући!

2. Аутор има право да задатак или делове задатка који у разумној мери и превазилазе оквире наведеног градива, али је дужан да дату појаву, ефекат, процес и сл. детаљно објасни и приложи основне формуле којима се описују закони који карактеришу поменуте појаве.

3. Задаци на Српској физичкој олимпијади могу да обухватају целокупно градиво основне школе.

4. Као задаци из претходних година посебно ће бити задавани задаци из области које нису обухваћене планом републичког такмичења.

П Р О Г Р А М