Ί Ō -

www.dfs.org.yu

Ō

 
 
 
 
 
06   
05   

04   

03   

02    ȣ

01    Ō

● ȣ Č 
24.07.2007
● 4th International Junior Science Olympiad, Taiwan
15.12.2007
● Ō
28.12.2007
 
28.12.2007

 

 

 

 ȣ
  Ύ

    Неколико посетилаца сајта се интерсовало за разлоге за дисквалификацију ученика са такмичења. Такође се интересују која средства за рад треба ученик да понесе на такмичење, јер организатори такмичења на различитим нивоима такмичења не обезбеђују иста средства за рад.

    Свако стварање услова за бољу израду задатака од осталих такмичара, које није засновано на знањима и умењима којима расплаже такмичар у тренутку израде задатака представља разлог за дисквалификацију.

    Због развоја техничких могућности за манипулације, и непресушне маште појединаца, немогуће је пребројати све могуће разлоге за дисквалификацију. Због тога ћемо навести само неке од њих, као и средства за рад која ученици треба да понесу на свако такмичење.

 Прибор за рад

 Од ученика се очекује да на такмичење понесе основни прибор за рад, осим папира, који морају обезбедити организатори такмичења. Прибор за рад чине:

-         хемијска оловка, којојм се ОБАВЕЗНО пише оно што се очекује да оцењује комисија, осим графика

-         графитна оловка, која служи искључиво за цртање графика и евентуално цртежа

-         гумица

-         троугао

-         калкулатор, који може вршити основне математичке операције и рачунати ИСКЉУЧИВО вредности елементарних математичких функција према задатим бројним вредностима. Другим речима, рачунари који се могу програмирати, или који садрже меморије у које се могу сместити недозвољени садржаји (формуле, константе и сл.), су СТРОГО забрањени.

 Разлози за дисквалификацију ученика са такмичења

 Било каква радња, или поседовање средстава који омогућавају предност појединца у односу на остале ученике у решавању задатака, разлог су за дисквалификацију ученика са такмичења.

Најчешћи разлози за дисквалификацију су

-         налажење исписаних формула, закона, константи и сл. код ученика

-         коришћење рачунара са могућношћу програмирања, или меморисања недозвољених садржаја

-         разговор са другим ученицима

У поставкама задатака се дају све формуле, константе, закони и други подаци које ученици не морају да памте. Оно што није дато у поставци задатака, очекује се да ученик зна. Налажење истих на радном столу, или његовој околини доводи до дисквалификације ученика. Исправност повезивање закона кроз сложене формуле је веома важан елеменат при оцењивању. Програмима могу бити решени сложени проблеми, меморије сложенијих рачунара могу да садрже формуле, константе и друге недозвољене садржаје. Налажење оваквих рачунара на радном столу или његовој околини доводи такое до дисквалификације ученика. При томе је неважно шта се у тренутку откривања таквог рачунара налази у његовој меморији, или да ли је програмиран, пошто се исто може из рачунара избрисати притиском на једно дугме.

Било какав разговор између ученика у току израде задатака разлог је за дисквалификацију оба учесника разговора. У случају потребе за било чим, ученик се може обтарити искључиво дежурном наставнику.