Ί Ō -

www.dfs.org.yu

Ō

 
 
 
 
'07
'06
'05
'04
'03
'02
'01
'00

45. Републичко такмичење ученика средњих школа

                   одржано је 21-22. април 2007. године у

              Гимназији "Свети Сава", Београд

              Више података о домаћинима такмичења

                   можете наћи на сајту гимназије

 

 " "
 
 ȣ
  Ύ

1.

1.
3.
     ,
- 1 2

Да би стимулисали квалитетан рад са ученицима, износимо следећу чињеницу

Од три ученика који су очигледно преписивали на окружном такмичењу, један се није појавио на републичком такмичењу, док су друга два освојили 4,4 и 8,8 поена.

Надајмо се да ће у будуће пет потписаних насатавника и један просветни саветник знати боље да организују окружно такмичење, на коме је ове године у свим разредима учествовало укупно 20 ученика.

На републичко такмичење се позивају ученици који су на окружним такмичењима освојили број поена означен у табели

                                       Посебна одељења              Остале школе

1. разред                                                    82                                                72

Списак позваних ученика                               1.      ВИДИ КОМЕНТАР

2. разред                                                    78                                                66

                               2.

3 разред                                                     46                                                35

                               3.

4. разред                                                    40                                                30

Списак позваних ученика                                4.

 

СПИСКОВИ ПОЗВАНИХ СУ КОНАЧНИ

КОМЕНТАР

Ученици првог разреда из Београда су освојили изузетно велики број поена на окружном такмичењу. Њих 20 је совојило 100 поена. Да задаци нису бас тако лаки, показали су резултати ученика из унутрашњости, који су на нивоу претходних година. Ако би позвали око 60 ученика на републичко такмичење, 2/3 би биле из Београда. Претходне године Београд је дао око 1/3 ученика на републичком такмичењу. Верујем да је разлог случајан рад најамње 2 задатка на припремама, што је немогуће избећи.

Због свега наведеног, решили смо позвати неуобичајено велики број ученика првог разреда на републичко такмичење, и по цену прављења дупле комисије за преглед задатака.

Скренута ми је пажња на неколико нелогичности у бодовању, да рецимо три ученика једног округа имају исти (велики) број поена. Да, имају, и исте задатке урађене на исти начин. Ипак, остаје само јака опомена организаторима тог такмичења, ако на републичком такмичењу ови ученици не показу одговарајуће резултате.

У још једном округу имамо 4 ученика из исте школе са истим бројем поена, и истим урађеним задацима.

    Да би у будућности дестимулисали евентуалне недозвољене радње, после републичког такмичења ће на сајту бити истакнуте уочене очигледне нелогичности, ако их буде било, између резултата окружних и републичких такмичења. Надајмо се да их ипак неће бити.

 

 
24.07.2007
15.12.2007
28.12.2007
28.12.2007
06   
05   

04   

03   

02    ȣ

01    Ō

● ȣ Č 
● 4th International Junior Science Olympiad, Taiwan
● Ō
 
2008
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
'08

 

2.
3.
2.