XII Конгрес физичара Србије

Опште информације

XII КОНГРЕС ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ ће се одржати у хотелу "Звезда" у Врњачкој Бањи у времену од 28. априла до 2. маја 2013. године.
На Конгресу су планирана пленарна предавања, усмена излагања и постер секције подељене по следећим областима:

1. Kвантнa и математичкa физикa
2. Физика језгра, елементарних честица и основних интеракција
3. Физика кондензоване материје и статистичка физика
4. Атомска и молекулска физика
5. Оптика и фотоника
6. Физика плазме и јонизованих гасова
7. Астрономија и астрофизика
8. Примењена и рачунарска физика
9. Енергија и заштита животне средине
10. Настава, историја и филозофија физике

XXXI РЕПУБЛИЧКИ СЕМИНАР О НАСТАВИ ФИЗИКЕ за наставнике и професоре физике ће се одржати у хотелу "Звезда" у Врњачкој Бањи у времену од 30. априла до 2. маја 2013. године.
На Семинару су планирана пленарна предавања, постер секција, као и представљање радионица. Такође, по традицији, овај Семинар прате изложбе наставних средстава, уџбеника и књига из физике.

У току Конгреса и Семинара одржаће се Савети Одељења ДФС за основно, средње образовање и научна истраживања и високо образовање, као и Скупштина Друштва физичара Србије. Одржаће се и Округли сто о актуелним проблемима везаним за наставу физике. Планирано је и одржавање Фестивала физике у Врњачкој Бањи.