XII Конгрес физичара Србије

Комитети

Научни комитет Конгреса:
Јарослав Лабат, председник
Горан Ђорђевић, потпредседник
Акад. Никола Коњевић
Акад. Милан Дамњановић, предсeдник Одсекa за квантну и математичку физику
Акад. Зоран Радовић
Акад. Ђорђе Шијачки
Акад. Миљко Сатарић
Акад. Зоран Кнежевић
Акад. Бранислав Јеленковић
Акад. Зоран Петровић
Акад. Зоран Поповић
Петар Аџић, председник Одсека за физику језгра, елемен. честица и основних интеракција
Лука Поповић, председник Одсека за астрономију и астрофизику
Антун Балаж, председник Одсека за физику кондензоване материје и статистичку физику
Иван Манчев, председник Одсека за атомску и молекулску физику
Љупчо Хаџијевски, председник Одсека за оптику и фотонику
Драгана Марић, председник Одсека за физику плазме и јонизованих гасова
Невена Пуач, председник Одсека за примењену и рачунарску физику
Милорад Кураица, председник Одсека за енергију и заштиту животне средине
Љубиша Нешић, секретар Одсека за наставу, историју и филозофију физике
Мирослав Весковић, ректор Универзитета у Новом Саду
Јаблан Дојчиловић, декан Физичког факултета
Драгослав Никезић, декан ПМФ-а у Крагујевцу
Александар Белић, директор Института за физику
Жељко Шљиванчанин, Институт за нуклеарне науке "Винча"
Драган Петковић, ПМФ Косовска Митровица
Милан Тадић, Електротехнички факултет
Горан Ристић, Електронски факултет

Никола Цветановић, секретар

Комисија за семинаре:
Душанка Обадовић, председник
Милан Ковачевић
Љубиша Нешић
Андријана Жекић
Мирјана Поповић Божић
Стеван Јокић
Илија Савић
Вера Бојовић
Предраг Савић
Јелена Марковић
Татјана Марковић Топаловић
Слађана Николић
Славољуб Митић


Организациони комитет Конгреса:
Иван Дојчиновић, председник
Саша Ивковић, секретар
Братислав Обрадовић
Горан Сретеновић
Весна Ковачевић
Иринел Тапалага
Иван Крстић
Душанка Обадовић
Милан Ковачевић
Драгољуб Димитријевић
Јелена Марковић