XII Конгрес физичара Србије

Регистрација

Јединствена котизација за Конгрес физичара и Републички семинар о настави физике

Тип Износ (дин.)
Запослени на институтима и у високом школству 8400
Наставници у основним и средњим школама 6300
Запослени студент 4200
Незапослени студент 2000
Пратећа особа (свечана вечера) 1000

 

Котизација покрива:

    ●    Све конференцијске активности

    ●    Освежења и кафе паузе

    ●    Коктел добродoшлице

    ●    Конференцијску свечану вечеру

    ●    Књиге зборника са Конгреса физичара и Семинара о настави физике

Учесници конгреса и семинара треба да уплате котизацију на текући рачун Друштва физичара Србије:
255-9071-16, Привредна банка Београд А.Д. до 25. априла 2013. године.

Регистрација је завршена.