XII Конгрес физичара Србије

Радови


Радови презентовани на предавањима и постер секцијама ће бити објављени у "ЗБОРНИКУ РАДОВА XII КОНГРЕСА ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ" и "ЗБОРНИКУ ПРЕДАВАЊА И РАДОВА СА РЕПУБЛИЧКОГ СЕМИНАРА О НАСТАВИ ФИЗИКЕ 2013". Сваки учесник Конгреса и Семинара добија оба Зборника пре отварања Конгреса, односно Семинара.

Списак прихваћених усмених излагања по секцијама

Пријем радова за Конгрес физичара и Републички семинар је завршен.