XXXVI Републички семинар о настави физике

Одбори


Комисија за семинаре:

Саша Ивковић, председник
Душанка Обадовић
Андријана Жекић
Милан Ковачевић
Стеван Јокић
Мирјана Поповић – Божић
Слађана Николић
Предраг Савић
Братислав Обрадовић

Организациони одбор:

Братислав Обрадовић, председник
Нора Тркља
Никола Цветановић
Иван Крситћ
Јелена Стошић
Јелена Марковић
Јована Милијановић
Владимир Марковић
Марија Марковић
Ненад Грозданић
Бранка Радуловић