XXXVI Републички семинар о настави физике

Котизација за XXXVI Републички семинар о настави физике

- Индивидуални чланови ДФС (плаћена чланарина за 2017. и 2018.): 5.000 дин
- Остали: 6.000 дин

Котизација покрива:

● Посебни број часописа „Настава физике“
● Материјал са Семинара
● Све активности на Семинару
● Свечану вечеру

Учесници Семинара треба да уплате котизацију на текући рачун Друштва физичара Србије:

160-398542-72, Banca Intesa до 21. маја 2018. године.

Захтеви за добијање ПРЕДРАЧУНА за уплату котизације могу се испоставити и преко интернета на е-mail адресу:
rep.seminar@ff.bg.ac.rs
или телефоном на број: 011 7158 191.
У захтеву обавезно наведите ЈБКЈС број установе.

Пример попуњене уплатнице:

Молимo вас да упишете свој број телефона у пољу позив на број како би смо вас контактирали у случају да недостаје неки податак.