XXXVI Републички семинар о настави физике

Програм Републичког семинара

Четвртак, 24. мај

- 11:00 Свечано отварање Републичког семинара
- Предавања
- Радионице
- Округли сто
- Седнице савета одељења за основно и
  средње образовање ДФС

Петак, 25. мај

- Угледни часови
- Предавања
- Скупштина Друштва физичара Србије
- Радионице
- Представљање нових издања и пројеката
- Постер секција
- Свечана вечера

Субота, 26. мај

- Предавања
- Усмена излагања наставника
- 13:00 Свечано затварање и додела уверења
   о завршеној обуци

Предавања на Републичком семинару



Радионице на Републичком семинару



Угледни часови