XXXVI Републички семинар о настави физике

Радови


Учесници који имају предавања по позиву, потребно је да их доставе у писаној форми на максимално 10 страна, приказе радионица на максимално 6 страна, а приказе округлих столова и радови презентовани усмено и на постер секцији могу бити написани на максимално 4 стране. Радове у облику Word документа припремљене према упуству треба доставити накасније до 20. априла 2018. године на адресу:

rep.seminar@ff.bg.ac.rs

Упутство за писање рада (узорак - template) можете преузети на овом линку: Template-Seminar2018.doc

Прихваћени радови биће објављени у Зборнику радова са Републичког семинара, који ће бити публикован као посебан број часописа „Настава физике“ у издању ДФС. Сваки учесник Семинара добиће примерак часописа пре отварања Семинара.