XXXVII Републички семинар о настави физике

Одбори


Комисија за семинаре:

Саша Ивковић, председник
Андријана Жекић
Милан Ковачевић
Стеван Јокић
Мирјана Поповић – Божић
Маја Стојановић
Ненад Стевановић
Бранка Радуловић
Слађана Николић
Предраг Савић

Организациони одбор:

Братислав Обрадовић, председник
Нора Тркља
Никола Цветановић
Иван Крстић
Јелена Марковић
Владимир Марковић
Марија Марковић
Ненад Грозданић
Милош Гојковић