XXXVII Републички семинар о настави физике

Радови


Радови се достављају у форми Word документа, припремљени искључиво по узорку (template), који се може преузети на ovoj страници: предавања по позиву - на максимално 10 страна, радови који се усмено презентују и прикази радионица - на максимално 6 страна, прикази округлих столова и радови за постер секцију - на максимално 4 стране, најкасније до 21. априла 2019 године, на адресу rep.seminar@ff.bg.ac.rs

Упутство за писање рада (узорак - template) можете преузети на овом линку: Template-Seminar2019.docx

Прихваћени и рецензирани радови биће објављени у Зборнику радова са Републичког семинара, који ће бити публикован као посебан број часописа „Настава физике“ у издању ДФС. Сваки учесник Семинара добиће примерак часописа пре отварања Семинара.