XXXVII Републички семинар о настави физике

Програм Републичког семинара

     Детаљан програм семинара у PDF формату

Петак, 10. мај


Субота, 11. мај


Недеља, 12. мај


Предавања на Републичком семинаруРадионице на Републичком семинаруУгледни часови