XXXVII Републички семинар о настави физике

Контакт:

Саша Ивковић, председник Комисије за семинаре ДФС
isale@ff.bg.ac.rs

Братислав Обрадовић, председник Организационог одбора
obrat@ff.bg.ac.rs

ДРУШТВО ФИЗИЧАРА СРБИЈЕ
Цара Душана 13, Београд, Србија
Тел: +381-11-7158-191
Факс: +381-11-3282-619
www.dfs.rs, dfs@dfs.rs

Матични број: 28074930
ПИБ: 107450409
Шифра делатности: 9412
Текући рачун: 160-398542-72