Друштво физичара Србије

Божидар Милиć

Божидар Милић је био српски физичар.

Рођен је у Загребу. На Природно-математичком факултету у Београду отпочео је студије физичке хемије али се потом, из здравствених разлога, преусмерио на студије физике. Дипломирао је на групи за физику 1961. године. Магистрирао је на истом факултету са тезом Дифузија јона и електорна у магнетном пољу (1963. године). Докторску дисертацију Утицај еластичних судара на лонгитудиналне нестабилности слабо јонизоване плазме у јаком, константном спољашњем електричном пољу одбранио је 1968. У Москви се специјализовао у области физике плазме.

Милић се усавршавао на студијским боравцима у Риму (1967), Паризу (Орсеј, 1969), Москви (Физички институт Академије наука СССР-а).

Непосредно по дипломирању изабран је за асистента. Предавао је теоријску механику, Механичку физику I и Физику плазме, а неке предмете теоријске физике предавао је и на факултету у Новом Саду, Крагујевцу, Нишу, Скопљу и Загребу. На последипломским студијама држао је виши курс Физике плазме, Физике јонизованог стања материје и специјални курс Статистичка физика. Милић је био плодан аутор уџбеника, како оних за универзитетску наставу тако и гимназијских. Обављао је више академских функција: био је шеф јединствене организације Синдиката ПМФ-а, заменик управника Одсека за физичке и метеоролошке науке и шеф Катедре за физику плазме.

Милићев научни рад концентрисан је на теоријску физику плазме а посебно се бавио осциловањем и побуџивањем нестабилности слабо јонизоване плазме у спољашњем електричном и магнетном пољу. Објавио је 23 научна рада у међународним часописима и зборницима, 22 научна излагања саопштена на међународним и домаћим скуповима и шест стручних радова у којима се бавио популаризацијом физике плазме.

Аутор је више универзитетских уџбеника: Статистичка физика (1970), Математичке основе теоријске физике (заједно са ђорђем Мушицким, 1975), Основи физике гасне плазме (1977). Приредио је и тротомну Збирку задатака из теоријске физике чија су три тома објављена 1971. (прва два) и 1979. (трећи том).

Новости

Семинар

Републички семинар о настави физике, Кладово, 24-26. мај 2018. ТРЕЋ обавештење. Програм Семинара.
14. мај 2018. године

In memoriam

Обавештавамо колеге и пријатеље да је наш драги др Никола Шишовић изненада преминуо у среду 21. марта 2018. године.
28. март 2018. године

Masterclass

CERN Masterclass од 15. фебруара до 23. марта 2018. године. Пријаве за учешће до четвртка 22. марта.
20. март 2018. године

ВАЖНО:

Предлог наставног плана за гимназије.
23. јануар 2018. године

Предавање

Предавање колеге Хрвоја Месића, 4. новембар 2017, Физички факултет, Београд
30. октобар 2017. године

Честитка

Честитка председника Републике
19. октобар 2017. године

Камп

Камп физике 2018.
20. септембар 2017. године

Олимпијада

48. Међународна олимпијада из физике (IphO)
20. септембар 2017. године

Турнир

Интернационални турнир младих физичара (IYPT)
20. септембар 2017. године

Успех на такмичењу

Успех ученика и наставника ОС 'Мирослав Антић', Футог.
31. мај 2017. године

Конференција

БПУ 10, 26-30. август 2018, Софија, Бугарска.
31. мај 2017. године

Одлуке

Одлуке Скупштине ДФС од 12. маја 2017.
17. мај 2017. године

Семинар

Програм Републичког семинара 2017.
5. мај 2017. године

Велика матура

Предлог концепта велике матуре.
18. април 2017. године

Семинар

Републички семинар о настави физике, Шабац, 11-13. мај 2017. ДРУГО обавештење.
20. март 2017. године

Masteclass 2017

13. међународни 'Masterclasses - Hands on Particle Physics'
21. фебруар 2017. године

Семинар

Републички семинар о настави физике, Шабац, 11-13. мај 2017. ПРВО обавештење.
2. фебруар 2017. године

Просвета има реч

Гостовање проф. др Ивана Дојчиновића на TV KCN1.
4. новембар 2016. године

Семинар

40 година часописа 'Млади физичар'
14. октобар 2016. године

Видео

Гостовање колеге Душана Мишковића на ТВ КЦН
30. септембар 2016. године

European Journal of Physics

Рад наших колега у часопису
29. септембар 2016. године

Олимпијада

47. Међународна олимпијада из физике (IphO)
29. септембар 2016. године

Гостовање

Јутро Online - Љубиша Нешић (TV KCN 08.06.2016)
13. јун 2016. године

Такмичење

Златни српски физичари, Политика 2. март 2016.
3. март 2016. године

Стандарди

Предлог нових Стандарда за основну школу. Јавна расправа ће трајати до 6. јуна. Укључите се у рад Форума ДФС.
16. мај 2014. године