Друштво физичара Србије

ДФС је научно-стручна организација физичара, инжењера-физичара и осталих који се активно баве физичким наукама и наставом физике на свим нивоима. ДФС има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима које произилазе из важећих закона и Статута ДФС.

Циљ ДФС је окупљање свих физичара заинтересованих да заједничким радом доприносе развоју и унапређењу физике као науке, образовања у физици и примењене физике.

Ове циљеве ДФС остварује тако што обавља следеће послове:

 • прати, помаже и унапређује научна истраживања у области физике и примењене физике;
 • иницира и организује научне и стручне састанке (конгресе, симпозијуме, конференције, семинаре);
 • ради у научним секцијама међународних друштава физичара и формира одговарајуће националне комисије;
 • ради на развоју и унапређењу образовног процеса у области физичких наука у основним, средњим и вишим школама и на факултетима;
 • учествује у изради и рецензији наставних планова и програма из физике;
 • предлаже стручњаке за комисије, одборе и друга радна тела која се баве организацијом и унапређењем наставе физике;
  организује такмичења из физике на свим нивоима;
 • стара се о развоју школских лабораторија;
 • предлаже рецензенте за уџбенике из физике;
 • организује предавања и семинаре за наставнике физике и учествује у организовању перманентног образовања наставника физике;
 • издаје часописе, уџбенике и друге публикације од интереса за научни и наставни рад у области физичких наука;
 • сарађује са другим институцијама и друштвима у земљи и иностранству која се баве питањима из области физичких наука;
 • заступа професионалне и социјалне интересе физичара и информише чланове ДФС о актуелним проблемима.

Статут Друштва физичара Србије

 

Историјат Друштва

Друштво математичара и физичара Србије је основано 1948. године. У једном тренутку Друштво је променило име у Друштво математичара, физичара и астронома Србије, а 1981. године су се друштва одвојила и почела да делају одвојено. Званичан датум оснивања ДМФС-а је 1. март 1948. године. Први председник Друштва је био Тадија Пејовић, професор математике на Универзитету у Београду.

Друштво физичара Србије је званично основано 2. фебруара 1981. године.

 

Досадашњи председници Друштва физичара и математичара Србије:

1948. основано Друштво математичара и физичара Србије
Тадија Пејовић, математичар, 1948-52.
Драгољуб Марковић, математичар, 1952-57.
Сретен Шљивић, физичар, 1957-62.

1962. ново име Друштво математичара, физичара и астронома Србије
Милица Илић Дајовић, математичар, 1962-67.
Златко Мамузић, математичар, 1968-69.
Ђорђе Карапанџић, математичар, 1970-71.
Милица Илић Дајовић, математичар, 1972-73.
Ђорђе Карапанџић, математичар, 1974-75.
Војин Дајовић, математичар, 1976-80.
Душан Аднађевић, математичар, 1981.

Досадашњи председници Друштва физичара Србије:

1981. основано Друштво физичара Србије
Јарослав Лабат, 1981-86.
Владета Урошевић, 1986-88.
Звонко Марић, 1988-95.
Јован Константиновић, 1995-1998.
Јарослав Лабат, 1998-2000.
Илија Савић, 2000-06.
Мирослав Весковић, 2006-08.
Александар Белић, 2008-10.
Илија Савић, 2010-11.
Иван Дојчиновић, 2012-14.

У време савезне државе постојала су и следећа друштва:

1949. основан Савез друштава математичара и физичара Југославије
Павле Савић, физичар, 1949-54.
Ђуро Курепа, математичар, 1954-60.
Сретен Шљивић, физичар, 1960-65.

1962. ново име Савез друштава математичара, физичара и астронома Југославије
Данило Блануша, математичар, 1965-70.
Благој Попов, математичар, 1970-75.
Драгиша Ивановић, физичар, 1975-1980.
Војин Дајевић, математичар, 1980-1985.
Ђорђе Бек Узаров, физичар, 1985-94.

1994. основано Југословенско друштво физичара
Ђорђе Бек Узаров, 1994-95.
Божидар Милић, 1995-2000.
Марко Поповић, 2000-05.
Предраг Мирановић, 2005-06.
2006. одвајањем Црне Горе Југословенско друштво физичара престаје да постоји.


In memoriam

 

Новости

Семинар

XLI Републички семинар о настави физике, Дивчибаре од 6. до 8. јуна 2024. године. Друго саопштење.
5. март 2024. године

Занимљивости

Фукоово клатно у Заводу за физику
5. март 2024. године

Такмичење

An educational short film competition for young students in the Balkans, особа за контакт доц. др Саша Ивковић.
5. март 2024. године

Конкурс

Конкурс за председника Друштва физичара Србије за мандатни период 2020 - 2024 година.
30. октобар 2020. године

In memoriam

Михајло Спорић (1997 – 2019), један од најбољих младих српских физичара, преминуо је 7. новембра 2019. године у Лондону.
19. новембар 2019. године

Masterclass

Пријава за Masterclass 2019.
28. март 2019. године

Конкурс

Конкурс 'Рука у тесту 2019'. Рок за подношење пројеката 15. мај 2019.
27. фебруар 2019. године

Фестивал

Фестивал науке у Футогу 7. јуна 2019. Пријављивање до 1.5.2019.
27. фебруар 2019. године

Анализа

Положај физике и наставника физике.
19. децембар 2018. године

Семинар

Републички семинар о настави физике, Кладово, 24-26. мај 2018. ТРЕЋ обавештење. Програм Семинара.
14. мај 2018. године

In memoriam

Обавештавамо колеге и пријатеље да је наш драги др Никола Шишовић изненада преминуо у среду 21. марта 2018. године.
28. март 2018. године

Masterclass

CERN Masterclass од 15. фебруара до 23. марта 2018. године. Пријаве за учешће до четвртка 22. марта.
20. март 2018. године

ВАЖНО:

Предлог наставног плана за гимназије.
23. јануар 2018. године

Предавање

Предавање колеге Хрвоја Месића, 4. новембар 2017, Физички факултет, Београд
30. октобар 2017. године

Честитка

Честитка председника Републике
19. октобар 2017. године

Камп

Камп физике 2018.
20. септембар 2017. године

Олимпијада

48. Међународна олимпијада из физике (IphO)
20. септембар 2017. године

Турнир

Интернационални турнир младих физичара (IYPT)
20. септембар 2017. године

Успех на такмичењу

Успех ученика и наставника ОС 'Мирослав Антић', Футог.
31. мај 2017. године

Конференција

БПУ 10, 26-30. август 2018, Софија, Бугарска.
31. мај 2017. године

Одлуке

Одлуке Скупштине ДФС од 12. маја 2017.
17. мај 2017. године

Семинар

Програм Републичког семинара 2017.
5. мај 2017. године

Велика матура

Предлог концепта велике матуре.
18. април 2017. године

Семинар

Републички семинар о настави физике, Шабац, 11-13. мај 2017. ДРУГО обавештење.
20. март 2017. године

Masteclass 2017

13. међународни 'Masterclasses - Hands on Particle Physics'
21. фебруар 2017. године

Семинар

Републички семинар о настави физике, Шабац, 11-13. мај 2017. ПРВО обавештење.
2. фебруар 2017. године

Просвета има реч

Гостовање проф. др Ивана Дојчиновића на TV KCN1.
4. новембар 2016. године

Семинар

40 година часописа 'Млади физичар'
14. октобар 2016. године

Видео

Гостовање колеге Душана Мишковића на ТВ КЦН
30. септембар 2016. године

European Journal of Physics

Рад наших колега у часопису
29. септембар 2016. године

Олимпијада

47. Међународна олимпијада из физике (IphO)
29. септембар 2016. године

Гостовање

Јутро Online - Љубиша Нешић (TV KCN 08.06.2016)
13. јун 2016. године

Такмичење

Златни српски физичари, Политика 2. март 2016.
3. март 2016. године

Стандарди

Предлог нових Стандарда за основну школу. Јавна расправа ће трајати до 6. јуна. Укључите се у рад Форума ДФС.
16. мај 2014. године