НАЈБОЉИ НАЧИН ПРИПРЕМЕ ЗА ТАКМИЧЕЊА - ЧИТАЊЕ ЧАСОПИСА

МЛАДИ ФИЗИЧАР

www.dfs.org.yu

ЗАДАЦИ ИЗ ОВОГ ЧАСОПИСА И ДАЉЕ ЋЕ БИТИ НА ОПШТИНСКИМ И ОКРУЖНИМ ТАКМИЧЕЊИМА

 
 
 
 
06    ПОЧЕТНА СТРАНА
 
05    ПРАВИЛНИЦИ

04    ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ

03    ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

02    КОМИСИЈА

01    ПЛАН ТАКМИЧЕЊА

МУЗИКА

Н А Г Р А Д Е   Н А С Т А В Н И Ц И М А  

Коначно су најуспешнији наставници добили скромне награде за свој рад на популаризацији физике. У периоду од фебруара до априла 2009. године 77 најуспешнијих наставника школа свих врста у којима се изучава физика имало могућност да набави потрошни материјал у вредности до 5.000 динара за своје личне потребе у припреми ученика за такмичења. Ову скромну награду нису искористили сви наставници. Иако смо предвидели за награде више од 300.000 динара колико смо добили од Министарства науке за популаризацију физике, нису искориштена ни сва ова средства. На жалост, у току ове године нема могућности за њихово трошење. Колико је тачно средстава утрошено биће ускоро објављено на овом месту, чим се добију информације из рачуноводства Института за физику, које води рачуноводство ДФС.

Какве су перспективе ове акције?

Најпростијим речима речено - веома лоше. Ове године није одобрен ни један динар за ове намене. Светска криза, или она као оправдање, лак су изговор за укидање средстава за популаризацију физике. Скренута нам је пажња да добро размислимо о путовањима на олимпијаде, јер Министрство просвете не може гарантовати средства за њихово финансирање. ДФС ће настојати ипак да одржи ову акцију награђивања наставника, макар у скромнијем обиму, ако то икако буде могуће. Нешто средстава је остало од ове године, а ваљда ћемо успети обезбедити и нека додатна.

Спонзорство акције

Спонзоре акције примамо веома радо. Много физичара је на различитим одговорним функцијама, од директора школа надаље. Могућности обезбеђивања спонзора за ову корисну акцију нису мале. Строго наменско трошење ових средстава било би под контролом свих нас. На овом месту би била објављена имена свих појединаца и фирми са висином прилога. На овом месту ће бити објављен и начин њиховог коришћења, тако да сви можемо контролисати њихово наменско трошење. Средства би била трошена на исти начин као да су добијена од Министрства науке за популаризацију физике, према захтеву за овим средствима, који можете учитати ОВДЕ и ОВДЕ. На овим страницама можемо објавити и рекламе фирми спонзора, линкове ка њиховим интернет страницама, и сл.

Спискови најуспешнијих наставника физике у последњих 5 година

Закључно са школском 2008/09. годином

НАЈУСПЕШНИЈИ НАСТАВНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА

НАЈУСПЕШНИЈИ НАСТАВНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Молим све наставнике да добро провере спискове. Посебно обратите пажњу на број и врсту освојених награда ваших ученика. При томе водите рачуна о следећем

Наставницима који имају награде у различитим категоријама школа извршено је нормирање бодова према правилу 1:2:4:8, сагласно правилу које можете учитати ОВДЕ. При томе су наставници задржани у обе категорије. Ако буде награђивања, биће коришћени бодови из повољније комбинације. Имена ових наставника су посебно обојена. Добро проверите нормирања, и да ли су вам награде приписане у одговарајућу категорију ученика.

Ако су два наставника припремала ученика, број бодова се дели равноправно.

Важна напомена

Члан 28 Правилника гласи: На свим нивоима такмичења од ученика се, пре израде задатака, захтева да напишу имена наставника (највише два) који су, по његовом мишљењу, значајно допринели његовом успеху на такмичењу (наставник у текућем разреду, наставник у било ком претходном разреду, наставник са колективних или појединачних припрема и сл.).

Сагласно томе, бодови који припадају за одређену награду деле се равноправно на оба наставника које је ученик уписао на такмичењу. Другим речима, ученик је тај који одлучује да ли ће уписати једног или два наставника. Накнадно уписивање наставника неће бити вршено! Једино ако ученик ипак није уписао ни једног наставника, наставник који му држи наставу ученику у текућој школској години може тражити бодове за освојену награду.

Молим вас да ми доставите пуна имена наставника које познајете, као и остале недостајуће податке у табелама.

 

Закључно са школском 2007/08. годином

НАГРАЂЕНИ НАСТАВНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА

НАГРАЂЕНИ НАСТАВНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА

    НАЈУСПЕШНИЈИ НАСТАВНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА

НАЈУСПЕШНИЈИ НАСТАВНИЦИ СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

Пошто морамо бити оптимисти, и веровати да ће се ова корисна акција наставити, нећемо брисати поруке које смо објављивали поводом завршене акције. Надајмо се да ће бити поново актуелне! 

 

Правила награђивања најуспешнијих наставника у 2009. години

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ!!!

1. Награде су намењене ИСКЉУЧИВО наставницима, који њима располажу у потпуности. Да ли ће набавити неки део за свој компјутер који користе у припреми ученика, да ли ће себи купити књигу или канцеларијски материјал за припреме ученика, или нешто друго, то је њихова ствар. Награде нису намењене школама, набавку не правдате никоме у школи. Школе могу само да буду поносне на своје наставнике, и да се надају да ћемо наредних година добити паре тражене за њих. На жалост, за школе овај пута нисмо добили ни динар од траженог. Паре Министрству правдам ја - Мићо Митровић, као руководиоц пројекта. Према томе, ја одговарам за њихово наменско трошење, а ја верујем ВАМА - и на томе се све завршава.

Ово наглашавам јер сам добио неколико маилова где се управо тажи куповина за школу, а ниједно за наставника поједница.

2. Рачун МОРА да буде за потрошни материјал искључиво!! Не за опрему!! Значи - не може, на пример, СКЕНЕР, или ПРИНТЕР, јер је то опрема, али може као део за компјутер. Односно, може обоје као део за компјутер - на рачуну може да пише ознака модела, нпр. HP 1100, али не да је то принтер или скенер - тј. посебна опрема!! Консултујте вашег рачуновођу шта је потрошни материјал. Мора да подпада под буџетску ставку 426 (али не бензин).

 

Драге колеге

наставниици ученика који учествују у такмичењима из физике

 Коначно смо успели да обезбедимо од Министарства науке и технолошког развоја средства за награђивање најуспешнијих наставника. Средства су мала, занемарљива у односу на она која тражимо последњих година, али значајна. Значајна су јер се надам да смо на неки начин пробили лед, и да ће у буудућности бити много већа и значајнија. За сада је то само 300.000 динара. Како распоредити добијених 3% од тражених средстава? Као руководиоц програма решио сам да треба на неки начин наградити што више наставника, па макар и минимално. Због тога, док средства не буду значајнија, висина награде ће бити иста за све награђене.

Средства су намењена искључиво за материјалне трошкове такмичења. Да би реализовали награду, награђени наставници могу преко ДФС набавити средства за припрему ученика за такмичења у вредности од 5.000 динара.

Шта све може бити књиговодствено третирано као материјални трошак можете се обавестити у вашем књиговодству. Према моме сазнању у припреми такмичара могу вам помоћи следећи потрошни материјали:

-         Канцелатијски материјал (папири, оловке и сл.)

-         Компјутерске компоненте, менорије разне, тонери и сл.

-         Књиге и сл.

Ако имате неку другу идеју, а нисте сигурни да ли жеља одговара наведеним условима, можете ме маилом консултовати.

 Укратко, поступак реализације награде би текао овако

-         Узмете у продавници предрачун за жељену набавку (највише два предрачуна укупне вредности до 5.000 динара)

-         Скенирате предрачун и пошаљете на нашу маил адресу takmicenja@dfs.org.yu .

-         Још боље – продавцу кажете да пошаље маилом предрачуна на наш маил takmicenja@dfs.org.yu .

-         Чим легну средства од ДФС на рачун продавца, моћи ћете подићи робу.

 ВАЖНО

 1. Рачун МОРА да гласи на

 Друштво физичара Србије, Прегревица 118, Београд

ПИБ 102392594

 2. На рачуну мора да стоји ваше име (оно се написе испод назива ДФС, нпр... за Mарка Марковића), да би знали ко је искористио награду.

 3. Рачуни могу бити реализовани до Републичког такмичења, односно, за наставнике основних школа до 10. априла, а за наставнике средњих школа до 3. априла 2009. године (морате их послати пре). Ко до тада не искористи средства сматраће се да је од њих одустао.

5. Предвиђени број награда је 77, за што је потребно 385.000 динара. Верујемо да сви награђени неће искористити своје награде у предвиђеном року. Такође, очекујем да колеге које учествују на другим пројектима Министарства науке неће користити ова средства. Ако ипак буде потребно више од добијених 300.000 динара, ДФС ће наћи начина да их обезбеди. У најгорем случају, неке награде ће бити ододељене из средстава предвиђених за Комисију за такмичења у 2009 години, по њиховом приспећу.

    Погледајте пажљиво списак награђених наставника, као и начин рангирања успеха. Ако постоје грешке у рангирању лако ћемо их исправити, па и списак проширити ако треба.

Председник Комисије за такмичења ДФС

Проф. фр. Мићо Митровић

О предлогу за потпуно фнансирање најуспешнијих наставника можете прочитати ОВДЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

click analytics